Zilver American Eagle

Bij het beleggen in edelmetalen hebt u de keuze uit hoofdzakelijk twee soorten edelmetaal. Het beleggen in goud is daarvan de bekendste maar ook het beleggen in zilver komt steeds meer in zwang. Naast de keuze voor het materiaal kunt u ook kiezen om in de vorm van baren of munten te beleggen. Een goed voorbeeld hiervan is de zilver American Eagle die u de mogelijkheid bidt om in puur zilver te beleggen.

Door middel van de American Eagle zilver kopen als vorm van belegging is mogelijk sinds 1986 toen de zilver en gouden American Eagle voor het eerst geslagen werden. De reden voor de American mint om dit te gaan doen was het feit dat steeds meer mensen in edelmetalen zoals zilver en goud belegden en de markt voor beleggingsmunten voornamelijk door twee andere munten beheerst werd. De Zuid Afrikaanse Krugerrand was echter alleen beschikbaar in goud en was vanwege de economische boycot tegen het apartheidsregime niet altijd beschikbaar en de Canadese gouden Maple Leaf had een groot deel van de markt overgenomen. Daarnaast was de productie van de Zilver Eagle ook een manier om uitvoering te geven aan een eerder genomen besluit om de enorme zilver voorraad die Amerika in die dagen had af te bouwen. Enkele jaren daarvoor was al een groot deel van dit zilver verkocht zonder dat daar zilver American Eagle munten van geslagen werden waardoor de zilverkoers onder druk was komen te staan. Ofschoon in meerdere landen vandaag de dag zilveren munten worden geslagen was de zilveren American Eagle één van de eerste moderne beleggingsmunten.

Zilveren munten worden al veel langer geslagen en de historie gaat terug tot ongeveer zeshonderd jaar voor het begin van onze jaartelling. Zilver werd voornamelijk gebruik omdat het een niet alledaags materiaal was en omdat het eenvoudig te bewerken was. Dat de reden voor het maken van de zilver Amerikaanse Eagle een politiek beslissing was neemt niet weg dat het een het een groot succes was. De competitie bestond in 1986 eigenlijk alleen uit de Mexicaanse zilver Libertad en de Chinese zilver Panda. De beschikbaarheid van deze munten liet echter te wensen over en de zilver Eagle paste precies in de mogelijkheden die daardoor open lagen. Dit succes was ook andere landen niet ontgaan en twee jaar later werd door de Canadian Mint dan ook de zilver Maple Leaf uitgegeven. Door middel van de Amerikaanse Eagle zilver kopen bleef echter altijd zeer populair en ook de komst van vele andere zilveren beleggingsmunten zoals de zilver Kookaburra uit Australië kon daar slechte beperkt verandering in brengen. U kunt op deze website over een aantal ven de bekendste zilveren beleggingsmunten lezen waarbij deze munten tot in detail aan u voorgesteld worden. Beleggen in zilver American Eagle munten bleef voor veel beleggers echter altijd de meest gemaakte keuze. Het was zelfs voor zoveel mensen de beste optie dat het doel van het verkopen van een deel van de zilver voorraad van Amerika voorbij geschoten werd. In 2002 moest de wet zelfs aangepast worden om via de American Eagle zilver aankopen mogelijk te houden omdat de zilver voorraad onder het minimum niveau dreigde te komen, daardoor wordt er nu op de open markt zilver aangekocht om de munten te slaan.

Het succes van de zilver American Eagle munten blijkt ook als u kijkt naar de aantallen van deze mooie munten die geslagen worden. De toegenomen populariteit van het beleggen in zilver heeft de laatste jaren voor een enorme run op zilveren munten gezorgd waardoor er steeds meer munten geslagen worden. Waar in het beginjaren van de zilveren American Eagle nog aantallen van tussen de vijf en zeven miljoen werden geslagen met een uitschieter naar elf miljoen, loopt het aantal vanaf 1999 gestaag op. Vooral in 2008 verdubbelde de productie naar twintig miljoen en in 2011 was het nogmaals verdubbeld naar veertig miljoen stuks. Om de aantallen van de zilver Amerikaanse Eagle in perspectief te plaatsen, in de eerste drie jaar zijn er van de zilver Philharmoniker eenenveertig miljoen exemplaren geslagen. Ook andere zilveren munten worden niet in de aantallen geslagen die door de Amerikaanse Munt gehaald worden. U kunt dus zonder meer stellen dat door middel van de American Eagle zilver aankopen door heel erg veel beleggers gedaan worden. Dat de beleggers die hiervoor kiezen eigenlijk weinig keuze hebben schijn hen niet te deren, deze Amerikaanse munten worden immers alleen in een uitvoering van 1 ounce geslagen. Overigens is door middel van een Amerikaanse Eagle zilver met 1 ounce tegelijk kopen niet helemaal uniek, ook de meeste andere zilveren munten hebben een gewicht van 1 ounce en slechts enkele zilveren munten worden ook in andere gewichten geslagen.

De zilver American Eagle is dus slechts beschikbaar in één gewicht en dat komt omdat de waarde van het zilver dusdanig laag is dat eventuele bijkomende kosten in geen verhouding staan tot de waarde van het zilver. Deze kosten zijn meestal de kosten die gemaakt zijn om de munt aan de klant aan te bieden zoals vervoer en handelingskosten. Wel zijn er meerdere uitvoeringen van de 1 ounce munten beschikbaar waardoor zowel de belegger alsook de verzamelaar door middel van de Amerikaanse Eagle zilver aan kan kopen. Het meest voorkomende exemplaar is de Bullion ofwel beleggingsuitvoering waarvan er dus ruim veertig miljoen geslagen werden in 2011. Daarnaast is het ook mogelijk om zilver Eagle verzamelmunten aan te schaffen die vervolgens nog weer uit meerdere soorten bestaan. Zo zijn er de Proof munten die speciaal geslagen zijn met zeer veel zorg en die speciaal behandeld worden om er maar geen krassen op te laten komen. Ook zijn er de Uncirculated en deze munten zijn nooit gebruikt maar niet met zoveel zorg behandeld als de Proof versies. Er zijn in 2011 ook munten geslagen die deel uitmaakten van speciale jubileumsets omdat de zilveren American Eagle dat jaar vijfentwintig jaar bestond. Al met als waren in 2011 deze verzamelmunten van de zilver Amerikaanse Eagle ook nog goed voor ruim één miljoen exemplaren waardoor u kunt stellen dat het een van de meest succesvolle munten is.